Vietnam Single Tim Ban Bon Phuong  


HOME  -  FORUM  -  REGISTER  -  MY ACCOUNT  -  NEW  PHOTOS  -  BROWSE  -  SEARCH  -  POEM  -  ECARD  -  FAQ  -  NCTT  -  CONTACTDiễn Đn
 Những chủ đề mới nhất
 Những gp mới nhất
 Những chủ đề chưa gp

 
NCTT Những chủ đề mới nhất

NCTT Những gp mới nhất
NCTT Website


Who is Online
 

 

Forum > Thơ tự do >> tặng .cho BNNNN ...

 Bấm vo đy để gp kiến

1

 khoailantay
 member

 ID 32013
 11/03/2007tặng .cho BNNNN ...
profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email -goi thu   Thong bao bai viet spam den webmaster  edit -sua doi, thay doi edit -sua doi, thay doi  post reply - goy y kien
$%%^*&&)))) [[[[[[[[[[[[[[[


Alert webmaster - Bo webmaster bi viết vi phạm nội quy
 

 50tttntkim
 member

 REF: 247865
 11/03/2007

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai
cho anh khoai !!!!!!!!


khoẻ ko anh ? lu qu kim ko c gặp anh rồi .

anh vẻ ba hả ??? sao kim xem ko hiểu cht no .hiiiii


!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!


 

 bienhong
 member

 REF: 247875
 11/03/2007

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai
Cho anh KhoaiLan,
Dạo nầy anh Khoai khoẻ khng ? Bộ anh đang thiếu tiền nh bank hở ? sao nhiều con số mật m ai m đon cho ra ????
Chc anh Khoai weenkend vui vẻ v cười nhiều .....


 

 aka47
 member

 REF: 247879
 11/03/2007

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang baiảnh muốn ni:

TIỀN CHO VAY PHN LI($%%) CAO NHƯ NI(^) VỢ CHỒNG ẢNH (*&&)M BỤNG( )))) ) TRẢ KHNG NỔI BỎ CHẠY MỘT LO.[[[[[[

Phải mật m như vậy khng anh?

hihii


 

 bienhong
 member

 REF: 247882
 11/03/2007

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai
Chời ơi hổng ngờ Aka thng minh qu hn, đon trng ngay con số mật m !!! phn li cao như vậy chắc nhờ nhỏ Aka phụ trả ti tiền qu ....

 

 aka47
 member

 REF: 247888
 11/03/2007

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang baiTi em trỗng rỗng chị ui.
Lm đm khng đủ lui cui lm ngy.
Ở đy mnh gọi "đi cy"
Thua Tru 1 bước , hổng cy hổng c ăn.

hihii


 

 mialau
 member

 REF: 247889
 11/03/2007

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai


Ma cho cả nh nghen , chc vui ngy chủ nhật .....

Anh Khoai Lang ơi , hiủ gồi .....trả lơ n :

???????????...$$$$$$
??????????????...
?????????????????..."""[[[[[[
????????????????????...!!!!!!
???????????????????????....?????? ]]]]]]]]
!"$%&/()`*!"$%&/()=?*
!"$%&/()`*!"$%&/()=?*??????????????...


Chc Anh ngy chủ nhật nhi niềm vui nha ....Malau

wn ....!!!!""$$$$$5%&/()=*****]]]]]]]]]]


 

 bienhong
 member

 REF: 247893
 11/03/2007

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai
Chời ơi !!!! Để tui lấy ci my tnh ,tnh lại xem coi c lộn khng đ ???? Hổng ngờ anh KhoaiLan thiếu nhiều như vzậy hả ma lau ???? Aka lấy calculator tnh lại xem ????


 

 aka47
 member

 REF: 247896
 11/03/2007

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang baiB Tay.com.

hihii


 

 bienhong
 member

 REF: 247898
 11/03/2007

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai


B CHN.NET .....


 

 mialau
 member

 REF: 247902
 11/03/2007

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang baiP TAN CƠ THỂ .@YAHOO. DE

hoặc l

ƯỚP XC.@YAHOO .DE


 

 bienhong
 member

 REF: 247903
 11/03/2007

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai
P ĐN BNH TT .ỲAHO .CM ....LUN ......

 

 mialau
 member

 REF: 247904
 11/03/2007

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai


HAHAHAHAHAHĂH.....cm ơn nhiều nha Chị Biển Hồng , cư muốn đau bụng nun gồi n .....

Photo Sharing and Video Hosting at PhotobucketPhoto Sharing and Video Hosting at Photobucket


 

 aka47
 member

 REF: 247908
 11/03/2007

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang baiCng nhận phi nữ chị em mnh..."ph w.com"

Chị Biển Hồng lc ny dữ thiệt nha.

Hổng thua chị Ma tui cht no.

Cỡ như anh Long chắc chết ngạt w.

hihii


 

 50tttntkim
 member

 REF: 247923
 11/03/2007

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai
ANH LONG BN NH CHỊ KIM ĐỢI AKA KA , MAU VỀ EM GI ƠI ! ĐỪNG ĐỂ ẢNH ĐỢI LU QU .HIIII

 

 thanhvan4177
 member

 REF: 247924
 11/03/2007

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai

Cho cả nh nh.

Hihihihihihi..... Trời đất ơi lm ăn g m nợ tiền, nợ tnh nhiều vậy hả anh Khoai?
Hn g dạo ny t thấy lm thơ v đang trốn nợ mờ.Chạy tnh nữa . h h h...
********&@$$$$$$.com.net\Khoai
Thi rng tnh nợ nần đi nh. Cho thm địa chỉ ny tnh tiền nợ nha...


 

 zzzbachngoczzz
 member

 REF: 247943
 11/04/2007

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai
thấy tựa đ hi`nh như giống tn em đng khng a K, ma` anh viết ci gi` vậy em khng hiểu gi` hết ah
chc cả nha` vui vẻ


 

 mai77
 member

 REF: 248096
 11/04/2007

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai
sao mọi người ở đy vui vẻ v b nhiều ci thế!M77 Tui cũng "B SỌ.com.vn"lun!

 

 nhongkhophai
 member

 REF: 248113
 11/04/2007

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai
Nụ cho cả nh!

@ tổng cc khoai !

Viết dị nụ dịch được xin pi tổ lun?

%%% $^$^$^$****&&&&&&######!

++$$$$^^^^^&&&&&&&&&&&&&&&&!

P tay nồi cơm điện@ chấm chy!

Cuối tần zui zẻ nghen anh.


 

 khoailantay
 member

 REF: 248177
 11/04/2007

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai
TRỜI ƠI L TRỜI !!!!
diễn đn no cũng c mấy b x xọn ,,
nhưng khoai phải nghin mnh m nể phục ,
mấy b 8 của NHIPCAUDUYEN lun ,,
những hng trn đ l mật m khoai viết tặng cho 1 người ,
tự nhin mấy b , đem ra mổ xẽ sao giống bn số đề w dzậy ,,
dzụ g m c tiền nh bank trong nầy nữa , b cũ khoai lun ,,

hng mật m trn đ , để khoai tạm dịch bằng 2 cu dưới đy,,

BN PALTALK YU NGƯỜI THẤT BẠI
VỀ NHỊP CẦU YU LẠI SẼ THNH CNG !!!!

CHỈ C VẬY THI ,
CHC TẤT CẢ B 8,,MẤY CHỊ X XỌN V MẤY EM NH NHẢNH ,,
MI MẠI X XỌN,, QUN ,, MI MI VUI NHA !!!!!


 

 50tttntkim
 member

 REF: 248631
 11/04/2007

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai
????????????????????????????????????

 

 sauvuongytho
 member

 REF: 250549
 11/07/2007

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai
Thấy gm w đi ,ở bn bn phương x xọn ko đả hay sao mừh chạy wa đy dzậy nừ hehhe ,cho khoai hn

 
  gp kiến

 
   

  K hiệu: : trang c nhn :chủ để đ đăng  : gởi thư  : thay đổi bi  : kiến

 
 

 


Nh | Ghi danh Thnh Vin | Thơ | Hnh ảnh | Danh Sch | Tm | Diễn đn | Lin lạc | Điều lệ | Music | Link | Advertise

Copyright 2024 Vietnam Single & Tim ban bon phuong All rights reserved.
Hoc Tieng Anh - Submit Website Today - Ecard Thiep - Hot Deal Network