Vietnam Single Tim Ban Bon Phuong  


HOME  -  FORUM  -  REGISTER  -  MY ACCOUNT  -  NEW  PHOTOS  -  BROWSE  -  SEARCH  -  POEM  -  ECARD  -  FAQ  -  NCTT  -  CONTACTDiễn Đn
 Những chủ đề mới nhất
 Những gp mới nhất
 Những chủ đề chưa gp

 
NCTT Những chủ đề mới nhất

NCTT Những gp mới nhất
NCTT Website


Who is Online
 

 

Forum > ố vui >> AI C GIỎI VO ĐY N !!!!!

 Bấm vo đy để gp kiến

1

 khoailantay
 member

 ID 31178
 10/17/2007AI C GIỎI VO ĐY N !!!!!
profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email -goi thu   Thong bao bai viet spam den webmaster  edit -sua doi, thay doi edit -sua doi, thay doi  post reply - goy y kien
Đ DM VO RỒI , TH GIẢI ĐI !!!!
_-- - - - - XIN MỜI -- - - - - -

1. Nh g lắm chuyện xưa nay ??
2. Nh g chẳng ght một ai bao giờ ??
3. Nh g hay mộng hay mơ ??
4. Nh g Chủ Nhật phất phơ o di ??
5. Nh g sng sỉn chiều say ??
6. Nh g tham nhủng sợ ngy đếm thăm ??
7. Nh g quản l non sng??
8. Nh g nghe gọi, mo rng đi tm? ?
9. Nh g cả huyện chung tn? ?
10. Nh g cng việc gắng liền xưa nay ??
11. Nh g vương quốc kim ngn? ?
12. Nh g chn chất bị trao "c lần"??

---------------------------------------------------
Image and video hosting by TinyPic
Alert webmaster - Bo webmaster bi viết vi phạm nội quy
 

 nguoihaiphong1
 member

 REF: 237840
 10/17/2007

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai
Trả lời.
Cu 1: Nh nghin cứu,nh ph bnh.
Cu 2: Nh cha.
Cu 3: Nh thơ,nh văn.


 

 khoailantay
 member

 REF: 237847
 10/17/2007

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai
1 nh g lắm chuyện xưa nay ?? nh nghin cứu sai ri
2 nh cha khng ght một ai , ĐNG
3 nh thơ thường lắm mộng mơ , ĐNG
chc NGUOIHAIPHONG vui vẽ


 

 kitharan
 member

 REF: 237856
 10/17/2007

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai
1 l nh đi (radio, television station)
6 l nh t, nh lao
7 l nh nước


 

 vutridung1964
 member

 REF: 237869
 10/17/2007

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai
Nh g lắm chuyện xưa nay ?? - Nh Bo
2. Nh g chẳng ght một ai bao giờ ?? - Nh Cha
3. Nh g hay mộng hay mơ ?? - Nh Thơ
4. Nh g Chủ Nhật phất phơ o di ?? - Nh Thờ
5. Nh g sng sỉn chiều say ?? - nh Hng
6. Nh g tham nhủng sợ ngy đếm thăm ?? - Nh T
7. Nh g quản l non sng?? - Nh Đất
8. Nh g nghe gọi, mo rng đi tm? ? - Nh Hoang
9. Nh g cả huyện chung tn? ?
10. Nh g cng việc gắng liền xưa nay ??
11. Nh g vương quốc kim ngn?? Nh Băng
12. Nh g chn chất bị trao "c lần"?? Nh Nng


 

 khoailantay
 member

 REF: 237870
 10/17/2007

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai
cu 1 th đ sai rồi
cu 6 đng phc nh t chẳng sai
cu 7 nh nước qun l non sng , bạn đng lun cu nầy !!

chc KITHARAN vui vẽ !!


 

 ammye
 member

 REF: 237875
 10/17/2007

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai

Mấy cu kia cc bạn trả lời hết rồi,cn st 2 cu ny:

9. Nh g cả huyện chung tn?--> Nh B
10. Nh g cng việc gắn liền xưa nay ? --> Nh my


 

 meofun
 member

 REF: 237885
 10/17/2007

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai

hihi,cn mỗi cu 1 để m trả lời
Nh Thương


 

 kitharan
 member

 REF: 237886
 10/17/2007

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai
Cu 1 c lẽ l nh ht, diễn tuồng

 

 khoailantay
 member

 REF: 237887
 10/17/2007

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai
những cu VUTRIDUNG tr lời đều đng hết ,,
v vậy cu số 1 MEOCON & KITHARAN sai rồi ,,
cu số 10 AMMYE tr lời trng ngay bon ,,

cn lại cu số 9 m thi !!!

chc cả nh vui vẽ !!!


 

 ammye
 member

 REF: 237888
 10/17/2007

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai
cu 1 chắc phải l nh bo chứ sao lại sai nhỉ?

 

 ammye
 member

 REF: 237891
 10/17/2007

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai
Cu 9 nếu khng phải l Nh B th l nh rng.

 

 khoailantay
 member

 REF: 237892
 10/17/2007

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai
th khoai đ ni VUTRIDUNG ni trng hết m ,,
cu 1 nh bo đng rồi ,,
cu 9 vẫn sai ,, thử 1 lần nữa đi AMMYE ,,


 

 ammye
 member

 REF: 237895
 10/17/2007

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai
Cu 9 : nh thương ( hoặc nh trường )

 

 khoailantay
 member

 REF: 237900
 10/17/2007

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai
WOWWWWWWWWWW AMMYE bạn đng rồi ,qu l ti !!!
AMMYE ui lm ơn gii dm khoai cu d dưới đy nha ,,
hay l bạn no đ cũng được ,,

- - - - - cu đố l ---------

con vật g ,, chặt đầu , chặt đui ,, sẽ thnh con vật kht ???????

gip gii dm ....... xin mời ,,,,,,,!!!!


 

 ammye
 member

 REF: 237908
 10/17/2007

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai
con vật g ,, chặt đầu , chặt đui ,, sẽ thnh con vật khc ?

+ con cc ( hoặc con sc )---> C//C


 

 khoailantay
 member

 REF: 237915
 10/17/2007

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai
AMMYE ph sập tiệm của khoai rồi hic hic ,,
khng dm đố AMMYE nửa đu ,,, 

 tinhthutinhthu
 member

 REF: 238882
 10/19/2007

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai
1. Nh g lắm chuyện xưa nay ??
Nh bo
2. Nh g chẳng ght một ai bao giờ ??
Nh thương
3. Nh g hay mộng hay mơ ??
Nh thơ
4. Nh g Chủ Nhật phất phơ o di ??
Nh thờ
5. Nh g sng sỉn chiều say ??
Nh hng
6. Nh g tham nhủng sợ ngy đếm thăm ??
Nh bank
7. Nh g quản l non sng??
Nh nước
8. Nh g nghe gọi, mo rng đi tm? ?
Nh bếp
9. Nh g cả huyện chung tn? ?
Nh tập thể
10. Nh g cng việc gắng liền xưa nay ??
Nh trường
11. Nh g vương quốc kim ngn? ?
Nh Vua
12. Nh g chn chất bị trao "c lần"??
Nh qu.


hihih ! chọc lại anh t , nếu trng c kẹo ko anh khoailantay nhĩ ?


 

 khoailantay
 member

 REF: 239545
 10/19/2007

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai
TNH THU giỏi thiệt , anh tnh khng đố nữa ,
by giờ thấy TNH THU giỏi như vậy ,
vậy th anh khoai đố tiếp n !!!!!

1-Tnh g chi tiết dựng ln?

2-Tnh g l sự ngẫu nhin tạo thnh?

3-Tnh g tự của mnh ?

4-Tnh g cảm thấy ngọt ngo ai ơỉ

5-Tiếng đn trầm bổng vui say
ượm lời quan họ gọi ngay tnh g?

6-Thế thời chợt đến một khi
Ta c thể gọi tnh chi by chừ?

7-Tnh g thẳng tấp đường tở

8-Tnh g c nhạc c thơ bổng trầm?

XIN MỜI TNH THU V CC BẠN !!!!!


 

 songngan42
 member

 REF: 239779
 10/20/2007

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai
1-Tnh g chi tiết dựng ln? "chuyện tnh"

2-Tnh g l sự ngẫu nhin tạo thnh? "tnh cờ "

3-Tnh g tự của mnh ? "tnh người"

4-Tnh g cảm thấy ngọt ngo ai ơỉ "tnh yu"

5-Tiếng đn trầm bổng vui say
ượm lời quan họ gọi ngay tnh g? "tnh thương"

6-Thế thời chợt đến một khi
Ta c thể gọi tnh chi by chừ? "tnh đời"

7-Tnh g thẳng tấp đường tở "tnh trường"

8-Tnh g c nhạc c thơ bổng trầm? "tnh ca "


 

 thanhlongtr
 member

 REF: 239986
 10/20/2007

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai1-Tnh g chi tiết dựng ln? ----->Tnh tiết
3-Tnh g tự của mnh ? -------->Tnh tự

Mấy cu khc đồng với songngan42...... 

 khoailantay
 member

 REF: 239989
 10/20/2007

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai
khoai lại sập tiệm với THANHLONG bang chủ nữa rồi !!!

đng vậy SONGNGAN42 chỉ sai 2 cu m THANHLONG sữa ,,
cng nhận 2 người ti thiệt !!!!


 

 hantinhanh
 member

 REF: 276823
 12/28/2007

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai
gh đọc trọm di cu đ thy vui qu
chc anh buỗi chiều vui vẽ nh


 
  gp kiến

 
   

  K hiệu: : trang c nhn :chủ để đ đăng  : gởi thư  : thay đổi bi  : kiến

 
 

 


Nh | Ghi danh Thnh Vin | Thơ | Hnh ảnh | Danh Sch | Tm | Diễn đn | Lin lạc | Điều lệ | Music | Link | Advertise

Copyright 2024 Vietnam Single & Tim ban bon phuong All rights reserved.
Hoc Tieng Anh - Submit Website Today - Ecard Thiep - Hot Deal Network