Vietnam Single Tim Ban Bon Phuong  


HOME  -  FORUM  -  REGISTER  -  MY ACCOUNT  -  NEW  PHOTOS  -  BROWSE  -  SEARCH  -  POEM  -  ECARD  -  FAQ  -  NCTT  -  CONTACTDiễn Đn
 Những chủ đề mới nhất
 Những gp mới nhất
 Những chủ đề chưa gp

 
NCTT Những chủ đề mới nhất

NCTT Những gp mới nhất
NCTT Website


Who is Online
 

 

Forum > ố vui >> tiệm mới khai trương !!!

 Bấm vo đy để gp kiến

1

 khoailantay
 member

 ID 49490
 02/16/2009tiệm mới khai trương !!!
profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email -goi thu   Thong bao bai viet spam den webmaster  edit -sua doi, thay doi edit -sua doi, thay doi  post reply - goy y kien
dzạ thưa cc cao thủ , nếu đ gh vo tệ x ,
xin dzừng chn lại xơi vi miếng chocolate cho bng miệng,
rồi từ từ mới ph nh heng ..kakkakaka !!!

Image and video hosting by TinyPic

ĂN XONG RỒI ,BẮT ĐẦU GIẢI HENG !!!


cu số 1 >
cy thước l ba khe
sinh ma h tử ma đng
sinh bạch tử hồng ......l tri g ????


cu số 2 >
nh xanh lại đng đố xong
giửa để giồng hnh th lợn vo trong ...bnh g ???


cu số 3 >
mnh vng mặc o cnh tin
ngy năm bẩy dzợ nằm đm ku trời ..????


cu số 4 >
khng cnh m bay mới lạ đời
đ từng vượt bể lại qua khơi
tiu dziu thế giới ngn mun dzặm
hỏi rằng đon được đ l chi .?????


cu số 5 >
sng khng đến bến khng vo
lơ lững giửa trời lm sao c nước ..?????


cu số 6 >
vừa bằng ngn tay thay lay những thịt
thin tht những lng ,đời cha tới ng
ai ai cũng khng dzm m ....l con g ????


cu số 7 >
học tập kỳ cho đến hi đầu
vẫn hon dzốt đặc biết g đu
bề ngoi ra dzng khn ngon lắm
rt cuộc khn ngoan chỉ bộ ru....l g ?????


cu số 8 >
một cy c quả c hoa
v chưng khng l ch gi ch non
đi bn qun tử giao ngn
suy đi tnh lại vẫn cn hồ nghi ....l g hỉ ???C NHIỀU CU CHẮC Đ ĐỐ QUA RỒI ,
CHỦ YẾU L DZUI DZUI THI HENG ,XIN MỜI CC VỊ PH NH HENG KAKKAKA !!Alert webmaster - Bo webmaster bi viết vi phạm nội quy
 

 tharangayaya
 member

 REF: 424614
 02/16/2009

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai

Để tui mỡ hng, ph thử cu số 8 nha:

một cy c quả c hoa
v chưng khng l ch gi ch non
đi bn qun tử giao ngn
suy đi tnh lại vẫn cn hồ nghi ....l g hỉ ???

Phải cy cn hng ng chằn?


Cu số 3:

mnh vng mặc o cnh tin
ngy năm bẩy dzợ nằm đm ku trời ..????


Phải con g trống hng?
TRNA


 

 khoailantay
 member

 REF: 424615
 02/16/2009

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai
B CHẰN N...
b lm ơn nương tay cht coi .
người ta chỉ c 8 cu ,
b dzớt một ci rụng hết 2 cu liền,

B BẮN RỤNG CU SỐ 3 V SỐ 8 RỒI B CHẰN UIII.
GIỎI THIỆT HENG !!!


 

 datphat
 member

 REF: 424616
 02/16/2009

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai
Tui biết được 2 cu
cu 4 l "l thư"
cu 2 l "con su rọm" , đng hay sai vậy bc khoailantay?
Bc khoailantay chắc l c hng lm kẹo phải khng? mang nhiều kẹo để dụ em b he, tớ thich nhất l kẹo chocolate, cm ơn bc nhiều.

Đố lại cc bc 1 cu ny cho vui nh.

Di bằng ngn tay
Đm Ngang đm dọc
Đm cả ng gi
Đm cả b gi
Đm cả b chửa
Trừ đứa bế ngửa.

Mời cc pc xem l ci g nhỉ? hh.


 

 datinh18
 member

 REF: 424624
 02/16/2009

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai

Cho cả nh,

Chocolat thấy thm lun anh Khoai uidzzz, ăn bằng mắt cũng ngon ấy...

Thử tr lời nha :

Cu 1 : c phải l tri giun (của cy Sử qun tử cn gọi l Sứ qun tử)

Cu 5 : tri dừa

Cu 7 : Cy bt lng

Cu 8 : ci cn đn


 

 tharangayaya
 member

 REF: 424625
 02/16/2009

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai
cu số 5
sng khng đến bến khng vo
lơ lững giửa trời lm sao c nước ..?????


Chắc l "tri dừa" ha ng Chằn?


Nếu cu ny tui hn, được đng nửa, th ng lm ơn mc hầu bao ra đi!
...hehe...
TRNA


 

 datinh18
 member

 REF: 424627
 02/16/2009

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai

Tự nhin nghĩ ra
Cu 4 : c phải l tờ bo ?


 

 tharangayaya
 member

 REF: 424628
 02/16/2009

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai
cu số 7

học tập kỳ cho đến hi đầu
vẫn hon dzốt đặc biết g đu
bề ngoi ra dzng khn ngon lắm
rt cuộc khn ngoan chỉ bộ ru....l g ?????


Cy bt lng đng hng?

Tui muốn ph sập tiệm ng nn hao... calori w!
...hehehe....
(Thui tui đi cng chiện, cht dza ph tiếp heng!)
TRNA


 

 mainuong1
 member

 REF: 424629
 02/16/2009

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai


Cu số 2 c phải l bnh chưng khng hả anh KHOAI ...?

Chocolate ngon qu ............em ăn nh anh ...hhhhhhhhhhhhhh........... 

 tetecehat
 member

 REF: 424631
 02/16/2009

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai
Chị chạy vo ăn dm phần của em gi chị vi cục chocolate thi, nh chắc khng cần đến chị ph cũng xập đến nơi ri, hihi ...củm ơn nha Khoai, kẹo ngon qu.

 

 hathuong85
 member

 REF: 424632
 02/16/2009

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai
khặc khặc...
bc khoai ra cu đố nhanh chn ko l chẳng cn cu no m để giải nữa by giờ
m trước khi giải cc cu của bc HT xin giải cu đố của datphat d nha
Di bằng ngn tay
Đm Ngang đm dọc
Đm cả ng gi
Đm cả b gi
Đm cả b chửa
Trừ đứa bế ngửa.
đ l cy tăm
đứa bế ngửa đu c răng m xỉa...
haaaaaaaaaa


 

 khoailantay
 member

 REF: 424636
 02/16/2009

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai
woww wowww để khoai coi ai trng ai sai heng ..


mến cho bc DATPHAT ..
cu 2 v cu 4 ,bc bắn 1 pht rụng cả hai ,khm phục khm phục ,
cu đố của bc , nhất định c co thủ dz giải heng .
CHC DATPHAT DZUI DZUI HENG
DATPHAT ĐON TRNG CU 2 V 4 ...


CHO DATINH18 ..
tuổi cn trẻ m dzỏi dzử heng ,
sai cu số 1 ,
đp trng cu số 4 ,5 ,7 ,8 ,
nhưng m tnh ra chỉ trng cu số 5 v 7 m thi ,
v cu số 4 v số 8 c người trả lời trước rồi ...
CHC DZUI DZUI HENG DATINH18 !!!B CHẰN TRNA KAKAKAKKAAK..
b lm mc cười muốn cht lun rồi n ,
2 cu b đon đều trng cả ,
nhưng m đ c người giải trước b rồi kakkaakak ..
TỘI NGHIỆP TỘI NGHIỆP B THIỆT HENG KAKAKAKAKAKAKAK !!!


MAINUONG1 GIỎI THIỆT NHA ..
chắc mổi độ xun về MAINUONG1 nấu bnh trưng phải khng ??
chỉ cần bắn 1 pht l trung liền ,
đng vậy cu số 2 l BNH TRƯNG ,
MAINUONG1 đp trng cu số 2 ..


BY GIỜ CN LẠI CHỈ CU SỐ 1 ....XIN MỜI ..


CHC CẢ NH DZUI DZUI HENG !!!


VIẾT XONG MỚI THẤY HATHUONG VO ..
VẪN CN CU SỐ 1 ..XIN MỜI HATHUONG HENG !!


 

 khoailantay
 member

 REF: 424638
 02/16/2009

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai
KAKAKAK ..HATHUONG GIỎI THIỆT .
khoai nghỉ HATHUONG đ đp đng cu đố của bc DATPHAT ri .

hay thiệt khm phục khm phục !!!


CHC DZUI DZUI HENG !!!


 

 canhong
 member

 REF: 424679
 02/16/2009

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai
Cho CaNhong trả lời với nh
Cu số 1 c fải tri Dưa Hấu khng?


 

 shiranai
 member

 REF: 424680
 02/16/2009

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai
cu số 1 >
cy thước l ba khe
sinh ma h tử ma đng
sinh bạch tử hồng ......l tri g ????

... Hnh như SH c duyn treo ..cờ nu (close) qun K ..^^

Tri gấc


 

 aka47
 member

 REF: 424682
 02/16/2009

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang baiAK khng nghĩ l cy tăm .

Đng nhất l Bn Chải Đnh Răng.

Trời...chỗ ny đng dui w.


hihii


 

 tharangayaya
 member

 REF: 424784
 02/17/2009

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai


ng Chằn n,
Hai ngy nay ng khai trương 2 tiệm, tiệm no cũng khng sống tới được 24h đ bị đng sập ci rầm! Lm ơn mai mốt mua gạch Bt Trng dza xy cho n cứng cp hơn cht nghen!
..hặc hặc hặc...
(giọng cười ny mới l giọng mc cười n! Dm cả gan tội nghiệp tui hả? hả?)
Chc ng mau...ph sản nghen ng Chằn....hehhehe...
TRNA


 

 khoailantay
 member

 REF: 424791
 02/17/2009

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai
DZẠ EM CHO CẢ NH Ạ ..

CHỊ TETECEHAT UIIIII..
chị dz nh khoai hồi no dzậy ???
khoai khng thấy ,xin lổi chị nhiều ,
cũng tại chị ,ăn kẹo th cứ ăn ,
ai biếu chị np trong kẹt cửa mần chi nn khoai khng thấy ..akkaka.
CHC CHỊ TETECE HAT DZUI DZUI HENG .


CHO CANHONG ..
CANHONG trả lời cu số 1 trng được phn nửa ,
trng được chữ TRI sai chữ HẤU ,,
CM ƠN CANHONG GH CHUNG DZUI
CHC CANHONG LUN DZUI DZUI HENG ...SHIRANAI N ...
B ĐNG L KẼ PH NH ,,, WN,,,KHOAI NI NHẦM ,
B ĐNG L ST THỦ HENG ,
cứ đợi cn cu cuối ,b dzọt dz dzớt c cht liền ..
CU SỐ 1 ..TRI GẤC.
một lần nữa kẽ ph nh đ lm sập tiệm của kjoai ri..kakkaka


AKA UIIII..
khoai nghỉ cu trả lời của HATHUONG (cy tăm )đng ri,
v cu đố l dzi bằng ngn tay,
chứ bn chải đnh răng th hơi dzi w ,
M HỎI THIỆT AKA HENG ..BỘ NGN TAY CỦA AKA DZI LẮM HẢ ????KAKAKKAAK.
CHC DZUI DZUI HENG AKA ...


B CHẰN TRNA N ..
tim tui mở 2 lần đều bị sập,,
b chưa vừa sao dzậy , sao cứ kiếm chuyện với tui hoi hỉ ???
NI CHO B BIỀT N ..
khỏi cần gạch BT TRNG g hết ,
ngy mai tui sẽ tung ra thị trường ton l cu kh,
cho b nghỉ rụng tc lun cũng khng trng 1 cu ah ,
nghe chưa b chằn mắc dzịt ...kakakakkaka ..


CHC CẢ NH DZUI DZUI HENG .....TIỆP SẬP NỮA RI.. HIC HIC !!!! 

 nuhongkhophai9
 member

 REF: 424926
 02/18/2009

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai
NU khong biet giai do ,chi biet an thui .Chu nha cho ke mieng chocolate nghen.
Cam on nhiu nhiu na.

Chuc zdui zdui nghen lao xi xon.


 

 khoailantay
 member

 REF: 424958
 02/18/2009

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai
DZ ĂN CHOCOLATE ,KHNG CM ƠN
CN KU TUI X XỌN NỬA HỈ ..DZ DZIN CHƯA TỪNG THẤY KAKAKAK ..!!DZUI DZUI HENG !!


 

 ngayaytinhroi
 member

 REF: 427835
 02/28/2009

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai

Hm nay tui dz đy khng c mang theo dzũ kh, cũng khng dz đy ăn x cồ l, cũng hng giải đp gz hết. Tui chỉ đi dz tui ni :

Cm ơn ng, củ Khoai.

Xong, tui thủng thẳng đi ra để ng rảnh m đối ph với vụ n mạng sắp xảy ra bn kia ka....hahahha

K tn

Tui- b chằn nhỏ NATR-JD


 

 khoailantay
 member

 REF: 427878
 02/28/2009

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai
TIM MỚI THAY PIN , ĐU CẦN PHẢI CHẠY LUNG TUNG DZẬY N TRI ..

M NI THIỆT NHA ..
bệnh tim th chửa bằng tim,
đng ra NHỎ EM đu cần phải nhập viện ,
ku ng JACK mang tri tim của ổng sạt qua l được ri ..kakakka ..


RẤT DZUI KHI ĐƯỢC BIẾT NGAYAYTINHROI Đ BNH PHỤC,
THỜI GIAN ĐẦU RNG GIỬ GN SỨC KHOẺ ,


CHC NHỎ EM LUN DZUI DZUI HENG !!


 
  gp kiến

 
   

  K hiệu: : trang c nhn :chủ để đ đăng  : gởi thư  : thay đổi bi  : kiến

 
 

 


Nh | Ghi danh Thnh Vin | Thơ | Hnh ảnh | Danh Sch | Tm | Diễn đn | Lin lạc | Điều lệ | Music | Link | Advertise

Copyright 2024 Vietnam Single & Tim ban bon phuong All rights reserved.
Hoc Tieng Anh - Submit Website Today - Ecard Thiep - Hot Deal Network