Vietnam Single Tim Ban Bon Phuong  


HOME  -  FORUM  -  REGISTER  -  MY ACCOUNT  -  NEW  PHOTOS  -  BROWSE  -  SEARCH  -  POEM  -  ECARD  -  FAQ  -  NCTT  -  CONTACT

Sponsored links


Diễn Đn
 Những chủ đề mới nhất
 Những gp mới nhất
 Những chủ đề chưa gp

 
NCTT Những chủ đề mới nhất

NCTT Những gp mới nhất
NCTT Website


Who is Online
 

 

Forum > Cch đăng: hnh ảnh, video, html, đnh my >> Dạy li xe (bn Mỹ ?) ...

 Bấm vo đy để gp kiến

1

 huutrinon
 member

 ID 83255
 12/12/2016Dạy li xe (bn Mỹ ?) ...
profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email -goi thu   Thong bao bai viet spam den webmaster  edit -sua doi, thay doi  post reply - goy y kien


Hỏng biết mấy b 8 ở nước ngoi, c đi học li xe ở trường ny khg ???

Alert webmaster - Bo webmaster bi viết vi phạm nội quy
 

 thanhthien8
 member

 REF: 713680
 12/12/2016

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai
Bẩm thưa Thần Hu l c đi học

nhưng m ........

đu c biết l học ci giề

hehehe

 

 aka47
 member

 REF: 713682
 12/12/2016

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai


ng ch dạy cho thằng chu ở VN qua , thằng chu ở VN khng biết đi xe đạp...vậy m qua Mỹ li xe hơi o o... sau khi học li xe bị mắng te tua...

Hầu hết học li xe ở nh thi anh HU ui... tiền cha hay sao m tới trường.

hihii


 

 huutrinon
 member

 REF: 713738
 12/21/2016

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai
Cell phone... By Hieu Vizzle...
Tc giả của 1 chuỗi cờ-lp 'tự sướng' ny l HIEU VIZZLE (vịt ku Mỹ ?)... Bạn no muốn xem mấy cờ-lp khi hi đ,hy v Youtube tm nick HIEU VIZZLE, c thể xem chơi cho wa ngy... Ring Thần HU thấy trong collection cờ-lp của HIEU VIZZLE,chỉ c cờ-lp 'dạy li xe', l coi tạm được hơn hết thẩy... Cng trạng cũng nhờ 'ng g', nhờ những lời bnh fẩm của ng ta... Cn HIEU VIZZLE, th khả năng hi hước khg được bao nhiu...


 

 huutrinon
 member

 REF: 714382
 2/27/2017

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai
Thần HU c đi chơi fố, mua ci ny ci kia 1 cht,khỏi fải tốn tiền gởi xe đạp đu ! 

 huutrinon
 member

 REF: 714396
 2/28/2017

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai
Cuộc chạy đua hạng nặng, 100 Kgs trở ln...
 
  gp kiến

 
   

  K hiệu: : trang c nhn :chủ để đ đăng  : gởi thư  : thay đổi bi  : kiến

 
 

 


Nh | Ghi danh Thnh Vin | Thơ | Hnh ảnh | Danh Sch | Tm | Diễn đn | Lin lạc | Điều lệ | Music | Link | Advertise

Copyright 2018 Vietnam Single & Tim ban bon phuong All rights reserved.
Hoc Tieng Anh - Submit Website Today - Ecard Thiep - Hot Deal Network