Vietnam Single Tim Ban Bon Phuong  


HOME  -  FORUM  -  REGISTER  -  MY ACCOUNT  -  NEW  PHOTOS  -  BROWSE  -  SEARCH  -  POEM  -  ECARD  -  FAQ  -  NCTT  -  CONTACT

Sponsored links


Diễn Đàn
 Những chủ đề mới nhất
 Những góp ư mới nhất
 Những chủ đề chưa góp ư

 
NCTT Những chủ đề mới nhất

NCTT Những góp ư mới nhất
NCTT Website


Who is Online
 

 

Forum > Cách đăng: h́nh ảnh, video, html, đánh máy >> Sinh nhật ông Khánh 2-9-2017

 Bấm vào đây để góp ư kiến

1

 doilanhuthe
 member

 ID 83844
 9/1/2017Sinh nhật ông Khánh 2-9-2017
profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email -goi thu   Thong bao bai viet spam den webmaster  edit -sua doi, thay doi  post reply - goy y kien
https://www.youtube.com/watch?v=F2dE1SaCaO0


Alert webmaster - Báo webmaster bài viết vi phạm nội quy
 

 doilanhuthe
 member

 REF: 716697
 9/1/2017

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai


 

 violet13
 member

 REF: 716700
 9/2/2017

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai
Con chuc Chu sinh nhat vui ve va hanh phuc

 

 tuatethy
 member

 REF: 716705
 9/2/2017

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai
Ủa ông Khánh dẻ sao mà trúng vào ngày quốc khánh nước VNdccs quả ha?

Mới đọc cái tựa tưởng đâu là sinh nhật Ông Khánh, là có ư chỉ ngày quốc khánh VN dan chủ cộng sản chớ
Cũng chúc mừng Sinh Nhật Ông Khánh
Chúc ông sinh nhật vui,
Là ngày mai chủ nhạtt 02/09/2017,

Chúc mùng sinh nhậtDù không quen
Nhưng lỡ bước vào nhà,
thôi th́ có món quà nhỏ tặng SN ông Khánh luôn
 

 taolao
 member

 REF: 716731
 9/7/2017

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai


 
  góp ư kiến

 
   

  Kí hiệu: : trang cá nhân :chủ để đă đăng  : gởi thư  : thay đổi bài  :ư kiến

 
 

 


Nhà | Ghi danh Thành Viên | Thơ | H́nh ảnh | Danh Sách | T́m | Diễn đàn | Liên lạc | Điều lệ | Music | Link | Advertise

Copyright © 2018 Vietnam Single & Tim ban bon phuong All rights reserved.
Hoc Tieng Anh - Submit Website Today - Ecard Thiep - Hot Deal Network