Advertisements


Sponsored links


Ket Hon Nhat Viet





Profile/Trang cá nhân
Username: chrishoang
ID:
406998

Date ngày Ghi Danh 11/29/2018 6:47:37 PM
Photo
Photo nử -Ladies
Photo nam -Men
Top Hits


Enlarge/Phong to

Gender- Giới Tính Male (Female = nu, Male=nam)
Marital status Widowed
Year Năm Sinh 1964
City TP Ohio OH
Country Nước US
Height Cao 6 Feet 0 Inches (183 cm)
Weight Nặng 175 lbs (80 kg)
Religion Tôn Giáo Catholic
Education Học-Vấn PhD/Post doctorate
Occupation NN Trader
Drinking Uống Rượu Light Drinker
Smoking Hút thuốc Non-Smoker
About me Giới thiệu I believe in kindness, empathy, holding open doors, putting your phone away at dinner, and always making time to listen to a friend.
Looking T́m Down to earth woman whom I can make a Queen in my kingdom
Goi email >>>>

Bạn phải là thành viên mới gởi thư được. Dịch vụ hoàn toàn miễn phí

Alert webmaster >> Báo Cáo Lạm Dụng của Thành Viên
Sponsored links