Tranh chủ - Giới thiệu - Dự n Điều lệ - Diễn đn - Hnh ảnh - n nhn - Lin lạc - NCD

 

 


Để Gi Cuốn Đi
Nhạc sĩ: Trịnh Cng Sơn

Sống trong đời sống cần c một tấm lng
Để lm g em biết khng?
Để gi cuốn đi, để gi cuốn đi
Gi cuốn đi cho my qua ging sng
Ngy vừa ln hay đm xuống mnh mng
i tri tim đang bay theo thời gian
Lm chiếc bng đi rao lời dối gian

Những khi chiều tới cần c một tiếng cười
Để ngậm ngi theo l bay
Rồi nước cuốn tri, rồi nước cuốn tri

Hy nghing đời xuống nhn hết một mối tnh
Chỉ lặng nhn khng ni năng
để buốt tri tim, để buốt tri tim

Trong tri tim con chim đau nằm yn
Ngủ di lu mang theo vết thương su
Một sớm mai chim bay đi triền min
V tiếng ht vang trong trời gi ln

Hy yu ngy tới d qu mệt kiếp người
Cn cuộc đời ta cứ vui
D vắng bng ai, d vắng bng ai
 
Download - nghe
(It may take a couple of minutes to download)


Xem hnh ảnh v bin nhận

 

Diễn Đn NCTT

 
A) Danh sch qu n nhn tặng qu 

 
B) Diễn Đn

C) Hnh ảnh, bin nhận

 

 
 

 

 

Tranh chủ - Giới thiệu - Dự n - Ku gọi - Diễn đn - Hnh ảnh - n nhn - Lin lạc - NCD