Sponsored links


Diễn Đn
 Những chủ đề mới nhất
 Những gp mới nhất
 Những chủ đề chưa gp

 
NCTT Những chủ đề mới nhất

NCTT Những gp mới nhất
NCTT Website


Who is Online
 

 
 

 

Previous Page  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 11  12  13  14 Next Page

Forum Những cu trả lời mới nhất

 khoailantay
 member

 REF: 689978
 12/18/2014

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster   edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai >> xem chủ đề
 
TRỜI ĐẤT WỶ THẦN NG ĐỊA ƠI..
ổng ...loa...loa...loa...tui tưỡng trung quốc với VIỆT NAM sắp đnh lộn chứ..

cho nn ổng ...loa ...loa...loa...ku..
ton dn nghe chăng..
DIỂN ĐN mau mua sng....potay....!!!!


 

 khoailantay
 member

 REF: 689977
 12/18/2014

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster   edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai >> xem chủ đề
 
NG JACK UIiiiii..
my hm nay tui kẹt lắc lắc muốn rụng tay lun n..
số l ..nh hng của tui nằm gần trường đại học """"N Y U""""
mấy đứa trẻ sinh vien ...cứ đặc tiệc chia tay ..lm tui mịt muốn cht lun dzậy đ...

THUYSINHSINH l ai dzậy ng ...
dzợ của ma c rồng hả ????


sao tui thấy khp khp w kakakakakkkaa ....!!!!


 

 khoailantay
 member

 REF: 689976
 12/18/2014

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster   edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai >> xem chủ đề
 
VIOLET UIiiiiiii....
anh khoai ni nhỏ xu ...
khng biết tại sao THANHVAN nghe được...potay...kakkakaka...

EM N...
anh mới vừa ln ln chui dz PM ..
thấy khng c ai ...anh phang mấy lời ấm p lắm...
bảo đảm ..khi em đọc xong ..
ma đng năm nay ...em ngủ ...khỏi cần đắp mền ah ....!!!!


 

 khoailantay
 member

 REF: 689975
 12/18/2014

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster   edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai >> xem chủ đề
 
CM ƠN LỜI CHC GING SINH CỦA PNG..
cn tới 1 tuần nửa mới tới ngy ..khoai định chc lại..
nhưng m chc sớm w hết linh .....sầu sầu nhớ nhớ nhung nhung
lưu lưu luyến luyến ..tnh chung đợi P
đm nay dzưới nh trăng t
lng vương dzạ vấn..tui ngồi sau nh cho muỗi chch chơi....


dzậy cho vừa lng PNG ...kakakakakkaka....!!!!!


 

 khoailantay
 member

 REF: 689869
 12/16/2014

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster   edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai >> xem chủ đề
 
WOwwwwwwwwww....
DZUI W NG JACK ƠIiiiiii....

THUYSINHSINH hết bị ngọng ri ...dzui w dzui w...

THUYSINHSINH A A....
hm nay nhỏ ni chuyện dzể thương w đi kakakakakkaka....!!!


 

 khoailantay
 member

 REF: 689814
 12/16/2014

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster   edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai >> xem chủ đề
 
canh khuya gh lại bến sng
nhắn vi ba chữ nng PNG li đ
đm nay khoai hỏng chịu kh
bởi v ....dzạ nhớ cu h của P PNG ....!!!!


 

 khoailantay
 member

 REF: 689813
 12/16/2014

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster   edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai >> xem chủ đề
 
EM ƠIiiiiiiiii ....
anh đọc thư của em ....
m sao ci dzạ của anh n sao sao đ...lạ lắm em ơi..
anh đang tranh thủ ..lụm lon nhiều nhiều cht ...để ko dz dza VN liền n ....!!!


 

 khoailantay
 member

 REF: 689812
 12/16/2014

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster   edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai >> xem chủ đề
 
hm dzy tiệc đặc w trời
tui xo tui lắc ..dzả dzời đi tay
cũng nhờ khoai nghỉ đến ai
lng dzui hết mịt..cn tay th cũng cn sức lắc hoi...kakkakakaa....BẾN Đ SỐ 7 CỦA PNG
TNH VƯƠNG DZẠ VẤN LNG KHNG PHAI MỜ....!!!!!


 

 khoailantay
 member

 REF: 689810
 12/16/2014

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster   edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai >> xem chủ đề
 
NG JACK UIiiiiiii....
ni nhỏ ng nghe n..
nhớ đừng cho ai biết hen ....

ci nhỏ đẹp đẹp tn THUYSINHSINH đ..
hnh như bị ngọng hả ???sao ni chuyện ..tui nghe tiếng được tiếng khng dzậy ng ???? kakakkakaka...
chắc tui sắp bị chửi w kakakakakakaka ....!!!


 

 khoailantay
 member

 REF: 689809
 12/16/2014

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster   edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai >> xem chủ đề
 
kakakakkkakkakkaa..
kakakkakakakkkakakkaa...

thấy hạnh phc chưa em ...
anh cười w trời lun ri đ ..kakakkakakkkaaa.....!!!!


 

 khoailantay
 member

 REF: 689718
 12/13/2014

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster   edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai >> xem chủ đề
 
KHNG PHẢI MNH NGM THƠ ĐU NG JACK UIiiiii....
thơ c sẳn trong đ ri...mnh chỉ theo đ m lm .. wn....theo đ m đọc..

tui nhớ khng lầm ..
hnh như khi mở bước dz l bi thơ """ci giếng"""
đi su dz cht nửa l bi ..hnh như l """đnh cờ"""khng biết phải hong .
lu w ri tui wn kakakakaka..

thi bỏ wa đi ..
ni ng nghe n..
tui đang lắc chảo cht ta tui lun n..
tại thấy ng quảng co chổ nầy ..tự nhin dzư m vọng về..
nn tui mới chui dz x xọn với ng vi cu cho dzui dzui đ m ...


CHC NG LUN ĐƯỢC DZUI DZUI HENG ....!!!


 

 khoailantay
 member

 REF: 689715
 12/13/2014

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster   edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai >> xem chủ đề
 
NI DZỞN VỚI NG THI...
chứ chổ nầy tui đ tới ri...
trong đ ..người ta trưng bi ...ton l thơ của """ HỒ XUN HƯƠNG """ khng ...nếu ng thch th cứ dz thử hen ...!!!


 

 khoailantay
 member

 REF: 689713
 12/13/2014

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster   edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai >> xem chủ đề
 
ỦA ..DZẬY HẢ...
dzậy khi c v ri...cửa tự động mở..
hy l mnh tự mở cửa tm lối vo dzậy ng JACK ?????...!!!


 

 khoailantay
 member

 REF: 689703
 12/13/2014

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster   edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai >> xem chủ đề
 
cửa chưa mở..lối đu m vo cha nội ....!!!!

 

 khoailantay
 member

 REF: 689616
 12/11/2014

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster   edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai >> xem chủ đề
 
hiểu THUYSINHSINH muốn ni g ..khoai cht liền....POTAY ....

chắc chỉ c NG ĐỊA hiểu thi...
để cht nửa khoai dzọttttt ra ngoi mua nải chuối dzề ..
ri đốt nhang dzụ ổng khai ra ...để coi của THUYSINHSINH muốn ni g ah ....!!!!


 

     
   

  K hiệu: : trang c nhn :chủ để đ đăng  : gởi thư  : thay đổi bi  : kiến

 
 

Nh | Ghi danh Thnh Vin | Thơ | Hnh ảnh | Danh Sch | Tm | Diễn đn | Lin lạc | Điều lệ | Music | Advertise

Copyright 2024 Vietnam Single & Tim ban bon phuong All rights reserved.
fvQ[>_|7ז0z6kYTL:U$@ qH7a،Uq_lˈO#3"O;׫Y]}l