Sponsored links


Diễn Đn
 Những chủ đề mới nhất
 Những gp mới nhất
 Những chủ đề chưa gp

 
NCTT Những chủ đề mới nhất

NCTT Những gp mới nhất
NCTT Website


Who is Online
 

 
 

 

Previous Page  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 13  14 Next Page

Forum Những cu trả lời mới nhất

 khoailantay
 member

 REF: 689279
 12/05/2014

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster   edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai >> xem chủ đề
 
P PNG N...
TUI NI THIỆT P NGHE N...
HỎNG PHẢI CHẢNH HEN....

c một nng khch MỸ yu cầu tui lm mn """"tm ram mặn"""
tui lm xong cho bả ăn ..ăn xong bả ..xuống bếp .....
tm tui v tip cho tui 30 đ ..trong khi mn đ gi chỉ c 12 đ m thi ..
P thấy tui giỏi khng PNG ????..kakakakaka...
chuyện thiệt đ nha ...hỏng phải tui nổ đu P ..kaskakakaka...tại sao PNG cứ ch khoai
bởi đu dzạ ho v ai tui sầu
từ khi gh bến lần đầu
wen PNG tui phải dzạ sầu quanh năm ....!!!


 

 khoailantay
 member

 REF: 689277
 12/05/2014

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster   edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai >> xem chủ đề
 
c g đu m sorry P PNG uiiii...
tui đu c holliday g đu...
tại nhớ bến đ với con thuyền ..nn dzọtttt dz phang vi cu đ m..
chứ thật ra ...cũng ln ln chui dzo phng của chủ ..mượn my thả dz ...""" wn"""" mượn my m trt hết nổi lng ...
P mất job th c sao đu ...cn c tui m ..kakakakaka..
đừng c dzượt đn đỏ hen ...bị ticket thi khng c sao ...lở bị tai nạn thi tui lm sao m sống đy....
P nhớ cẩn thận nha P PNG.....


TH RẰNG TUI CHỊU THẾ P
HIỂM NGUY ...NGUY HIM ....CI M TỚI TUI.....

THẤY THƯƠNG DZỂ T CHƯA ?????...!!!!


 

 khoailantay
 member

 REF: 689275
 12/05/2014

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster   edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai >> xem chủ đề
 
TUI HIỂU RI ....

th ra tại nng PNG khng
cho nn hỏng hiểu tột cng chữ iu
thương nng ci dzạ hiu hiu
dzậy m cn bị ...P ku tui tm tng


LẠI TRỜI GI LẠNH SANG NNG
CHO PNG TỈNH LẠI ... CHO CHNG ĐƯỢC DZUYN ......!!!!!!


 

 khoailantay
 member

 REF: 689268
 12/05/2014

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster   edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai >> xem chủ đề
 
P PNG ....P cũng dz dzin thiệt ah..
khng chịu dza sống chung m bắt tui nấu cho P ăn ah ....


hiu hiu gi nhẹ bến sng
chạnh lng thấy nhớ P PNG bến đ
canh khuya ci dzạ tơ v
hết vương lại vấn...nn b vo đy

ngoi trời tuyết nhẹ hy hy
mượn vần mấy chữ gởi my nhắn P
dz cho bị mất sơn h
tnh tui vẫn giử ...ci m đợi PNG.....!!!


 

 khoailantay
 member

 REF: 689245
 12/05/2014

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster   edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai >> xem chủ đề
 
tri uiii c li bến sng
ra quyền... tung cước.... tấn cng lữ hnh
từ nay dzuyn vở cũng đnh
thương thầm nhớ trộm..cũng để dznh trong tim ....hic hic..TỪ NAY KHNG NHẮC CHỒNG CON
MẮC CNG BỊ Đ ..MẦM NON N TIEU ĐỜI........ KAKAKAKKAKKA.....!!!!


 

 khoailantay
 member

 REF: 689216
 12/04/2014

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster   edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai >> xem chủ đề
 
TUI HỎNG C ĐỒNG VỚI P ĐU NHA.....


lạy trời ging bảo thật to
P PNG đổi m lo lấy chồng
ước g c li thay lng
thuyền neo bến đậu ....m lo bồng baby.....


THƯƠNG G SNG NƯỚC GI MY
WN ĐI BẾN CŨ...M DZỌTTTTT THEO KHOAI TY CHO RI....!!!!


 

 khoailantay
 member

 REF: 689197
 12/04/2014

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster   edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai >> xem chủ đề
 
C F ng hy nghe tui
bến nầy c chủ đừng chui dz dznh
BIM BIM đ ni ngọn ngnh
tại dzuyn chửa đến.....nn PNG đnh phụ khoai ..chứ bộ....


THI TH KHOAI VẪN VỮNG LNG
BAO CHỪ PNG CHỊU LẤY CHỒNG TH NHỚ KU KHOAI HEN ....!!!!


 

 khoailantay
 member

 REF: 689170
 12/03/2014

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster   edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai >> xem chủ đề
 
P PNG UIiiiiiii.....TUI MỪNG W....


ngở rằng bến cũ đ xưa
wn chng lữ khch chiều mưa năm no
tưỡng rằng đ đ cấm so
th ra P vẫn ....vẫn chưa c ng no bưng đi ....


MỪNG W ...MỪNG W .....!!!!!


 

 khoailantay
 member

 REF: 689117
 12/03/2014

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster   edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai >> xem chủ đề
 
cu số 1.....tri đất đang rơi tại chưa tới đch m thi
cu số 2......chổ khoai đang ở nắp cống hnh chữ nhật
cu số 3.....trước khi tự tử ku nội ngoại 2 bn đến chứng kiến
cu số 4......ci nầy th khng biết..nhưng m cũng c nhiều chổ khc nhau lắm
cu số 5.......c...mổi lần uống nước khoai bị thm beer
cu số 6....... 4 con vịt
cu số 7.......th l ci qu nhất của con trai đ
cu số 8......ci quan ti
cu số 9......bn chải đnh răng
cu số 10 .....giỏi kua gi th ngho thi
cu số 11.....tại g mặt trời love VN hơn
cu 12........tại g người đọc khng biết chữ
cu 13........tại g đang đố đến cu 13 th người iu phone gọi mời đi dzẩm tr..


 

 khoailantay
 member

 REF: 689115
 12/03/2014

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster   edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai >> xem chủ đề
 
LO LEM c gi SI GN
dzừng chn khoai hỏi đ cn hay khng
thật tnh khoai nhớ P PNG
mong người nhắn lại lng mong thấy nng ....!!!


 

 khoailantay
 member

 REF: 689114
 12/03/2014

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster   edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai >> xem chủ đề
 
lu ngy khoai bị đng gng
mới vừa thot được gh sng thăm đ
lng mong nghe lại cu h
ngờ đu hỏng thấy ...tơ v w CAFE uiiiiii...!!!


 

 khoailantay
 member

 REF: 689112
 12/03/2014

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster   edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai >> xem chủ đề
 
kakkaka...CHAO CAFE V LOLEM THNH PHỐ..
cm ơn lennủi lenchẩy cn nhớ đến khoai hen ..
hm dzi bị RUBY nhốt trong chuồng..
hm nay ẤY ẤY đang kh kh...khoai ln chui ra lang thang DIỂN ĐN n..


CHC LOLEM V CAFE LUN DZUI DZUI HENG ...!!!


 

 khoailantay
 member

 REF: 689109
 12/03/2014

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster   edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai >> xem chủ đề
 
ẤY ƠIiiiii......
trước hết..
viết chữ phải phang dzấu cho dzể hiểu..
th tnh iu thật sự mới dzể tm ....!!!!!
 

 khoailantay
 member

 REF: 689105
 12/03/2014

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster   edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai >> xem chủ đề
 
BN W ....ĐU RI NGƯỜI XƯA BẾN CŨ.....


hm nay trở lại bến đ
thuyền xưa hỏng thấy tiếng h cũng khng
chạnh lng thấy nhớ P PNG
bốn hng lục bt...gởi xong tui dza.....!!!


 

 khoailantay
 member

 REF: 689104
 12/03/2014

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster   edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai >> xem chủ đề
 
VIOLET A A...
hm trước em ni g dzậy ??? sao bỏ ri..
bộ sợ anh với ng JD đấu sng hả ..kakakakkaka...
anh biết ..em hiểu anh muốn ni g kakakkaka...!!!!


 

     
   

  K hiệu: : trang c nhn :chủ để đ đăng  : gởi thư  : thay đổi bi  : kiến

 
 

Nh | Ghi danh Thnh Vin | Thơ | Hnh ảnh | Danh Sch | Tm | Diễn đn | Lin lạc | Điều lệ | Music | Advertise

Copyright 2024 Vietnam Single & Tim ban bon phuong All rights reserved.
fvQ[>_|7ז0z6kYTL:U$@ qH7a،Uq_lˈO#3"O;׫Y]}l