Sponsored links


Diễn Đn
 Những chủ đề mới nhất
 Những gp mới nhất
 Những chủ đề chưa gp

 
NCTT Những chủ đề mới nhất

NCTT Những gp mới nhất
NCTT Website


Who is Online
 

 
 

 

Previous Page  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 12  13  14 Next Page

Forum Những cu trả lời mới nhất

 khoailantay
 member

 REF: 689614
 12/11/2014

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster   edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai >> xem chủ đề
 
VIOLET ...
NI EM NGHE N...
CHIEUTIM...đang đi cng tc tới ĐI BẮC hi tr ri ..
khong thng sau mới dza ...em cứ x xọn hay tm ở đy khng sao đu..


ANH BIẾT RI..
anh ni nh nhỏ thi ..khng c ai nghe đu...
anh mới chui dz PM cho em nủa ri đ ...
em đọc xong ...nhớ đừng cho ai biết hen ....!!!!


 

 khoailantay
 member

 REF: 689612
 12/11/2014

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster   edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai >> xem chủ đề
 
mắc chi tui phải mặc x rong
ni g lạ nhỉ bớ P PNG
NEW YORK đng dza trời băng dz
nghe lời b bận chắc hỏng xong ....!!!


 

 khoailantay
 member

 REF: 689610
 12/11/2014

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster   edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai >> xem chủ đề
 
lm sao wn được bến sng
wn con thuyền cũ ...wn PNG li đ
lng lun giử mi cu h
khỏi cần ai gọi...khoai b vo đy ...kakakakkaka....!!!!


 

 khoailantay
 member

 REF: 689595
 12/11/2014

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster   edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai >> xem chủ đề
 
tuyết đỗ đm ngy lạnh lắm PNG
mưa rơi lất phất chạnh tơ lng
NEW YORK vo đng buồn th thảm
hỏi nng bn ấy thấu hiểu khng
lạnh lẻo lang thang vo bến cũ
đọc lời ai thu dzạ bềnh bồng
bến vắng chiều nay lng ấm lại
n tnh vương mi ...mi vẫn trng ....


CHO P CHT LUN ..KAKAKAKAKA...!!!!!


 

 khoailantay
 member

 REF: 689590
 12/11/2014

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster   edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai >> xem chủ đề
 
NG JACK ƠIiiii......
khng phải b ngoại nầy t m đu..
theo khoai nghỉ ...chắc bả tưỡng ci hnh tượng nầy l đn ng đ .....!!!


 

 khoailantay
 member

 REF: 689505
 12/09/2014

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster   edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai >> xem chủ đề
 
thiệt tức w trời ...thiệt tức khng
moi tim nặn c ...dzệt mun dzng
mong sao lấy được ..lng c li
đu ngờ ging bảo...thiệt chẳng xong
dzạ nhi tim đau ..tm bến cũ
đau lng muốn hỏi ...bớ P PNG
tui thương..tui nhớ..lng khng nhạt
mắc g hỏng chịu ...bước sang sng ....


BẾN KIA SNG GI O O
KHOAI TM BẾN CŨ ..ĐỂ VO THẢ DZ...KAKKAKAKAKA....!!!


 

 khoailantay
 member

 REF: 689450
 12/08/2014

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster   edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai >> xem chủ đề
 
VIOLET A A....
anh khoai chui dz PM ri...
cng nhận nha...sao em viết ngoi DĐ..đọc thấy lạnh lng w đi..
cn trong PM anh khoai đọc thấy dzể thương v ấm cng w trời lun ah....


cm ơn em ..
anh khoai hồi m ri đ ...
em đọc thử coi c ấm p khng hen ??? ...kakakkakaka...


CHC violet DZUI DZUI HENG ....!!!!!!


 

 khoailantay
 member

 REF: 689449
 12/08/2014

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster   edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai >> xem chủ đề
 
hư hư thật thật DIỂN ĐN
mờ mờ ảo ảo ...lng cng thương PNG
mặc dz P muốn tui dzng
nhưng khoai nhất định ...lng khng đổi lng...


Hooooo ƠIiiiiiiiiii....

THUYỀN AI SNG NƯỚC BỀNH BỒNG
NHƯNG TNH KHOAI VẪN .........MẶN NỒNG KHNG NGUI....!!!


 

 khoailantay
 member

 REF: 689385
 12/07/2014

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster   edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai >> xem chủ đề
 
TRỜI ƠI L TRỜI..
AKA ƠI L AKA....
chổ anh đang kua gi ...tự nhin em dzọtttt dz ..
ri ci tự nhin em đem chữ T của anh ra lm đề ti..
bắt đu anh thấy chữ hơi bốc mi ri đ kakakakaka..


AKA N...
lu ngy khng gặp em cũng wậy như xưa hen ....!!!


 

 khoailantay
 member

 REF: 689380
 12/07/2014

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster   edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai >> xem chủ đề
 
P PNG N....

thơ PNG chất phc thật th
phang ra quyền cước ci m đnh khoai
thơ P thật sự thẳng ngay
chẳng vương chẳng vấn lm ai đau lng..


HOOOOOO ơiIIIIIII...

bến ni sng nước đi dzng
dz cho l """ẢO""""khoai cũng đem lng thương PNG....


cho p cht lun kakakkaka.....!!!!!


 

 khoailantay
 member

 REF: 689358
 12/07/2014

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster   edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai >> xem chủ đề
 
TRỜI ĐẤT WỶ THẦN NG ĐỊA ƠIiiiiiii....
ci dzụ g m c ci bụng bự trong nầy dzậy PEEN ???
sao khoai thấy ""NG ĐỊA""ci bụng ổng bự ch b m ổng c iu ai đu n ....CHC CẢ NH DZUI DZUI HENG...!!!


 

 khoailantay
 member

 REF: 689331
 12/06/2014

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster   edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai >> xem chủ đề
 
NG JACK UIiiiiiii...
tui ni thiệt nha...
tui hỏng c cần trường sinh g hết...
tui chỉ cần con nhỏ no đẹp đẹp cắn tui một ci ...dzậy l tui cũng mản nguyện ri...kakakakaka....


LU NGY KHNG GẶP...CHC NG DZUI DZUI HENG ....!!!


 

 khoailantay
 member

 REF: 689329
 12/06/2014

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster   edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai >> xem chủ đề
 
THUY A A...
iu thật sự l dzậy n ....
chờ anh khoai một cht hen ...
để anh nhn trước nhn sau ri mới dzm trả lời cho em biết ...
hn w ...
hm nay hỏng c ng no lang thang ở DIỂN ĐN..

THUỶ UIiiiiiii....
NI NGHE N....

ở đy anh khoai giải thch khng được...mc cở w đi..
để anh khoai tm chổ no ...ri giải thch cho em hiểu sau hen .....!!!!


 

 khoailantay
 member

 REF: 689328
 12/06/2014

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster   edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai >> xem chủ đề
 
đọc xong tui chẳng hiểu g
nhưng m tại nhớ...lm l phang lun
thơ P mo hay vung
khoai gieo thả lại....đừng rung chung nha P

gi rung bụi chuối sau nh
hết nhung.... lại nhớ.... ci m đợi trng
tim nầy đ gởi P PNG
kiếp sau...kiếp nửa....lng khng đổi lng ...P THẤY TUI IU P DZỂ T CHƯA N ?????...KAKAKKAKAKAKA....!!!


 

 khoailantay
 member

 REF: 689324
 12/06/2014

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster   edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai >> xem chủ đề
 
bao thu ngồi nhặt l vng
đng sang tuyết đỗ..... cng nng ngắm bng
thế m dzuyn nợ chẳng xong
tnh khoai đứt đoạn... P PNG hửng hờ

hm nay ci dzạ thẩn thờ
định rằng lến ni...cầu nhờ C F
ngờ đu bc cũng thả dz
thi đnh chịu chết......từ đy khoai sẽ bị... P PNG ch dzi dzi ....!!!dzuyn


 

     
   

  K hiệu: : trang c nhn :chủ để đ đăng  : gởi thư  : thay đổi bi  : kiến

 
 

Nh | Ghi danh Thnh Vin | Thơ | Hnh ảnh | Danh Sch | Tm | Diễn đn | Lin lạc | Điều lệ | Music | Advertise

Copyright 2024 Vietnam Single & Tim ban bon phuong All rights reserved.
fvQ[>_|7ז0z6kYTL:U$@ qH7a،Uq_lˈO#3"O;׫Y]}l