Sponsored links


Diễn Đn
 Những chủ đề mới nhất
 Những gp mới nhất
 Những chủ đề chưa gp

 
NCTT Những chủ đề mới nhất

NCTT Những gp mới nhất
NCTT Website


Who is Online
 

 
 

 

Previous Page  1  2  3  4  5  6  7 8  9  10  11  12  13  14 Next Page

Forum Những cu trả lời mới nhất

 khoailantay
 member

 REF: 690679
 12/30/2014

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster   edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai >> xem chủ đề
 
thương..iu..ght..hận..mặc ai
tao mầy hai đứa...lng ngay bạn đời
dz cho vật đổi sao dzời
tnh lun vẫn mi...trọn đời hiểu nhau....


MẦY LO CƠM NƯỚC MAU MAU
ĐỂ TAO Ở LẠI...SẦU ĐAU MẤY VẦN....KAKKAKAKAKAKA....!!!


 

 khoailantay
 member

 REF: 690677
 12/30/2014

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster   edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai >> xem chủ đề
 
kakkakakakaka....tui thch mấy cu lục chn của P w đi....tao mầy hai đứa VIỆT NAM
chiến tranh dzầy xo...đnh cam xứ người
tao dzui tao dzởn tao cười
chỉ l dzấu lại chn mười niềm đau....


MẾN NHAU LỤC BT GỞI TRAO
THA HƯƠNG VIỄN XỨ ...MẦY TAO BẠN ĐỜI ...KAKKAKAKAKAAKA...bn khoai 2 ngy nửa mới new years ..
CHC PNG V GIA ĐNH ĐN MỘT MA XUN ẤM P V HẠNH PHC HENG......!!!!


 

 khoailantay
 member

 REF: 690658
 12/30/2014

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster   edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai >> xem chủ đề
 
hm nay lại gh DIỂN ĐN
v tnh gặp được bng nng THANH VN
rờ thơ lng mi lng lng
nn khoai cứ việc..tung tăn rờ hoi....!!!!


 

 khoailantay
 member

 REF: 690656
 12/30/2014

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster   edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai >> xem chủ đề
 
mấy vần lục bt tui thu
c vương..c vấn..tnh iu đậm tnh
v sao PNG cứ bực mnh
lại cn dzị ứng...với bng hnh của khoai ty dzậy hả PNG ???
LNG THƯƠNG DZẠ NHỚ VO ĐY
NGỜ ĐU BỊ BẢ..BẰM KHOAITY NẤU C RI ĂN BNH M.....!!!!!


 

 khoailantay
 member

 REF: 690626
 12/29/2014

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster   edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai >> xem chủ đề
 
mổi khi dzạo gt nhịp cầu
khoai thường gh lại gởi sầu cho PNG
dzệt thương luc bt đi dzng
gởi bao tm sự nổi lng của khoai...


NH B SNG NƯỚC CHIA HAI
PNG ĐỪNG DZO DZỰ..CỨ CHO THUYỀN CHẠY NGAY DZA HƯỚNG NEW YORK L OK RI...!!!


 

 khoailantay
 member

 REF: 690589
 12/28/2014

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster   edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai >> xem chủ đề
 
sầu sầu nhớ nhớ con đ
vương vương vấn vấn nn b vo đy
bốn hng lục bt gởi my
nhắn dza c li...lng của khoaity tới nng.....!!!!


 

 khoailantay
 member

 REF: 690587
 12/28/2014

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster   edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai >> xem chủ đề
 
hm nay được rảnh đi sờ
gh nh bạn cũ khoai rờ thơ chơi
nng no đang thấy ngẩn ngơ
rờ thơ một pht ..lng rơi nổi sầu...

LANG THANG DZẠO GT NHỊP CẦU
THẤY ĐU RỜ Đ....KHOAI HẾT SẦU RI B BA UIiiiiiiii.....KAKAKAKAKA....!!!!


 

 khoailantay
 member

 REF: 690385
 12/24/2014

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster   edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai >> xem chủ đề
 
gởi qu đm nay cho trẻ em khắp thế giới..
đ l nhiệm dzụ của ng gi NOEL...

cn ring anh ..
th đ tặng cho em một mn qu trong PM ri...
chừng no thức dzậy ...em dz nhận hen ....!!!


 

 khoailantay
 member

 REF: 690384
 12/24/2014

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster   edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai >> xem chủ đề
 
HY W....
THUY HẾT NGỌNG RI....

dzậy em chuẩn bị tinh thần đi nha...
mấy anh bắt đầu sẽ kua em đ ....!!!


 

 khoailantay
 member

 REF: 690383
 12/24/2014

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster   edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai >> xem chủ đề
 
bnh minh la trổ đồng đồng
nhớ ai gh lại..đi dzng thờ than
chiều dza la chn mang mang
thương nng bến cũ tnh tang mấy dzng......

CHỮ DZUYN Đ CỘT TƠ HỒNG
NG TƠ B LO...CŨNG ĐỒNG KHOAI....CHỨ HỎNG PHẢI DZ NHA.....!!!


 

 khoailantay
 member

 REF: 690382
 12/24/2014

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster   edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai >> xem chủ đề
 
thiệt tnh khng biết hỏi b
ngờ đu cũng dzậy...thiệt l khổ gh
thồi th sống kiếp th dz
gặp đu rờ đ ...khng ch chổ no..


MƯỢN DZẦN PHANG CHỮ O O
AI CH MẶC KỆ....KHOAI VO RỜ THƠ ....!!!!


 

 khoailantay
 member

 REF: 690341
 12/23/2014

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster   edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai >> xem chủ đề
 
BẦY CHỪ P MỚI BIẾT MỘT MNH L KHỔ Đ HẢ....


từ lu tui đ khuyn P
gật đầu ....ưng chịu ...th nh c hai ...
chạy show nng cứ lai rai
cn tui cuốc đất...trồng khoai m lo cho gia đnh ...kakakkaka...!!!!


 

 khoailantay
 member

 REF: 690340
 12/23/2014

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster   edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai >> xem chủ đề
 
B BA A A....
CHO KHOAI XIN HỎI N ....

mấy ng khng thch rờ thơ
dzậy th xin hỏi ...ổng mơ rờ g
b mau giải đp tức th
cn khng khoai sẽ ...ngồi l nơi đy ...CHC BICHTHUAN & GIA ĐNH ĐN MỘT MA GING SINH AN LNH V HẠNH PHC....!!!


 

 khoailantay
 member

 REF: 690338
 12/23/2014

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster   edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai >> xem chủ đề
 
mỗi ngy hai bốn canh giờ
tui trng ....tui đợi... tui chờ... LI PNG
thuyền ghe xui ngược bến sng......
nhưng sao hỏng thấy ...P PNG với con đ...TH RA P BẬN CHẠY SHOW
THI ĐNH DZUYN ĐỨT...TIỀN Đ TUI ĐỂ DZNH....!!!


 

 khoailantay
 member

 REF: 690336
 12/23/2014

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster   edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai >> xem chủ đề
 
ỦA ...trong nầy tới 3 ng m NANG THY..
sao với thiệu cho c 2 ng dzậy ???

NGAYAYTINHROI...JD...khoai...!!!!


 

     
   

  K hiệu: : trang c nhn :chủ để đ đăng  : gởi thư  : thay đổi bi  : kiến

 
 

Nh | Ghi danh Thnh Vin | Thơ | Hnh ảnh | Danh Sch | Tm | Diễn đn | Lin lạc | Điều lệ | Music | Advertise

Copyright 2024 Vietnam Single & Tim ban bon phuong All rights reserved.
fvQ[>_|7ז0z6kYTL:U$@ qH7a،Uq_lˈO#3"O;׫Y]}l